Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt möte
Om IQ Samhällsbyggnads digitala medlemsluncher

Välkommen på medlemslunch i IQ Samhällsbyggnad! Här träffar du kollegor i branschen och får inspiration kring aktuella frågor i samhällsbyggnadssektorn. Vad är på gång inom forskning, innovation och utveckling och vilka möjligheter finns? Välkommen att dela med dig, eller bara lyssna in på samtalet medan du äter lunch eller går en promenad

Inom IQ Samhällsbyggnads samverkansarena Attraktiva livsmiljöer fokuserar vi på gestaltning och delaktighet, beteenden, resurser och resiliens. Attraktiva livsmiljöer ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin livsmiljö, och bidrar till att skapa möjligheter och vilja delta i samhället.

Under samtalet kommer Katarina Schylberg (programledare för JPI Urban Europe och tidigare i delegationen för Hållbara städer och utredningen Samordning för bostadsbyggande) att ge en lägesrapport om samverkansarenan. Deltar gör också Björn Hellström (KTH/Tyréns) och hans kollegor från Arkitekturakademin. Arkitekturakademiens utskottsordförande Per-Johan Dahl från LTH berättar kort om akademiens uppdrag och fokus tillsammans med Lars Marcus, Chalmers.

Välkommen att dela med dig, eller bara lyssna in på samtalet medan du äter lunch eller går en promenad!

Diskussionspunkter

  • Hur ser behovet ut av att stärka gestaltningens och arkitekturens roll i omställningen? Resonemang om cirkulär ekonomi begränsas ofta till systemmodeller och teknik, varpå frågan om hur det landar i gestaltning och form glöms bort.
  • Varför just ”attraktiva livsmiljöer” som prioritet? Och vad är kopplingen till hållbarhet?
  • Hur kan man jobba med innovation i kommuner eller i lokala projekt för att skapa attraktiva livsmiljöer?

Till anmälan

Bli en del av samverkansarenan

Samtalet den 26 januari är ett underlag till Attraktiva livsmiljöer som är en samverkansarena för hållbar samhällsbyggnad. Attraktiva livsmiljöer var ett av flera tema som medlemmar lyfte i inspelet till den forskningspolitiska propositionen. Deltagare i samtalet den 26 januari kan anmäla intresse att delta i arenans fortsatta arbete.

Uppdaterad den