Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Serien har pågått sedan 2018 och besökts av hundratals forsknings- och innovationsintresserade från 45 olika länder. Vid nästa webbinarium, som sänds från IQ Samhällsbyggnads kansli, kan du lyssna till experter från Kina och Europa som berättar om framtidens mobilitet och 15-minutersstaden. Du får också information om en ny utlysning som öppnar i januari 2022.


Mer information och anmälan.