Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium

Under 2020 inleddes ett samarbete mellan Boverket, cmb (Centrum för Management i Byggsektorn) och IQ Samhällsbyggnad med syfte att sprida kunskap om hur projektkultur och ledarskap kan leda till att minska fel, brister och skador. Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett webbinarium där vi blickar framåt och fokuserar på hur vi går från inspiration till verkstad och skapar en projektkultur som är både sund och lönsam.

Hur gör vi för att skapa bättre kultur, tydligare kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed ett bättre slutresultat?  

Vi samlar representanter från våra branschorganisationer, företag och offentliga organisationer och skapar en samverkansarena där du som publik deltar i diskussioner och arbetsgrupper för att tillsammans skapa en tydlig gemensam bild framåt. Vi delar kunskap, idéer och inspiration och fokuserar på hur vi skapar faktisk nytta och får till den förändring som behövs. Var med och bidra!

Medverkande:

  • Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
  • Daniel Andersson, projektledare Boverket
  • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
  • Carina Bohm, vd cmb
  • Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen
  • Ann Palmér, Ekan Management

Boverket presenterar ett nytt kunskapsstöd och upphandlingskriterier från Upphandlingsmyndigheten. Stöden kan vara till hjälp för branschens aktörer i arbetet för en bättre projektkultur.

Webbinariet är det första i en trestegsraket. Ta chansen och medverka på alla delar eller välj det som passar dig och din organisation bäst.

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar är medlem i IQ SamhällsbyggnadJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.