Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium. Se länk Zoom i brödtexten nedan

Här kan du ta del av sändningen:

Zoom: https://us06web.zoom.us/j/82780867403?pwd=ak9BZHQ0bnV0eXFTK0F4ZWxIeEsrdz09Meeting ID: 827 8086 7403Passcode: 576127

Under 2020 inleddes ett samarbete mellan Boverket, cmb (Centrum för Management i Byggsektorn) och IQ Samhällsbyggnad med syfte att sprida kunskap om hur projektkultur och ledarskap kan leda till att minska fel, brister och skador. Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett webbinarium där vi blickar framåt och fokuserar på hur vi går från inspiration till verkstad och skapar en projektkultur som är både sund och lönsam.

Hur gör vi för att skapa bättre kultur, tydligare kommunikation, gemensamma målbilder, förståelse för varandras roller och därmed ett bättre slutresultat?  

Vi samlar representanter från våra branschorganisationer, företag och offentliga organisationer och skapar en samverkansarena där du som publik deltar i diskussioner för att tillsammans skapa en tydlig gemensam bild framåt. Vi delar kunskap, idéer och inspiration och fokuserar på hur vi skapar faktisk nytta och får till den förändring som behövs.

Boverket presenterar även ett nytt kunskapsstöd och upphandlingskriterier från Upphandlingsmyndigheten. Stöden kan vara till hjälp för branschens aktörer i arbetet för en bättre projektkultur.

Medverkande:

  • Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
  • Daniel Andersson, projektledare Boverket
  • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna
  • Carina Bohm, vd cmb
  • Lars Redtzer, chef branschutveckling Byggföretagen
  • Ann Palmér, Ekan Management

Webbinariet är det första i en trestegsraket där Boverket står på tur med en föreläsning den 18 november som en del av Boverksdagarna och cmb avslutar den 30 november med fokuserad diskussion om hur vi kraftsamlar kring projektkultur. Var med och bidra!

Anmälan

Ange namn på organisation eller företag
Ange om organisation där jag arbetar är medlem i IQ SamhällsbyggnadJag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.