Börjar:
Slutar:
Ort:
Karlstad

Markbyggnadsdagen erbjuder ett forum för dialog och kunskap om markens lämplighet för byggande ur flera perspektiv, och de hänsyn som olika markförhållanden kräver i ett föränderligt klimat. Du kan delta digitalt eller på plats i Karlstad. Digitalt deltagande är kostnadsfritt, men kräver anmälan.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med plan-, miljö-, klimat-, mark- och exploaterings- och beredskapsfrågor på kommun eller länsstyrelse.

Konferensen två teman är: Geoteknisk säkerhet och geokonstruktioners klimatpåverkan.

Läs mer