Börjar:
Slutar:
Plats:
Münchenbryggeriet
Ort:
Söder Mälarstrand 29 i Stockholm
Kostnad:
Kostnadsfritt

Under förmiddagen arrangerar Smart Built Environment två seminarium - Begränsat antal platser så säkra din plats redan idag!

Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter

21 maj i Stockholm. Delar av dagen sänds även digitalt.

Formas konferens är en mötesplats för erfarenhetsutbyte som erbjuder många tillfällen till nätverksbyggande och kunskapsinhämtning. Under konferensens förmiddag finns möjlighet att i ett mindre format ta del av kunskap och samtal inom områden som rör Formas verksamhetsområden, exempelvis kring frågor som rör livsmedelsförsörjning, trygga samhällen och klimatanpassning.

Läs mer och anmälan

Kl. 10.00-10.45
Digitala tvillingar när olyckan är framme

Digitalisering kan vara ett avgörande verktyg för att hantera arbetsplatsolyckor och brand genom att förbättra förebyggande åtgärder, snabbt reagera på nödsituationer och utvärdera incidenter för att undvika framtida händelser. Hur kan vi använda AI för att öka säkerheten på byggarbetsplatser och minska antal olyckor? Och kan vi använda digitala tvillingar för att träna, planera och genomföra insatser vid brand på ett mer effektivt och säkert sätt?

Preliminärt program

Moderator: Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment

10.00 Välkomna
Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Introduktion: AI och digitala tvillingar för säkrare byggarbetsplatser
Nina Widmark, Formas

Projektpresentationer

Panelsamtal: Digitala tvillingar när olyckan är framme
Bodil Ahlström, RISE, Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola och Nina Widmark, Formas

10.45 Avslut

Kl. 11.15-12.00
Cirkularitet för smart och resilient samhällsbyggande

Vår värld står inför betydande utmaningar, och det är dags att vi omvärderar vårt tillvägagångssätt när det gäller byggande och levnadssätt. Genom att fokusera på återanvändning av resurser och genom att implementera smarta, innovativa lösningar kan vi utveckla samhällen som inte bara är effektiva och hållbara utan också tåliga mot komplexa utmaningar. Genom samarbete och gemensamma insatser kan vi forma en mer gynnsam och hållbar framtid för kommande generationer.

Preliminärt program

Moderator: Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

11.15 Välkomna
Michael Strömgren, Smart Built Environment

Bygg för en cirkulär framtid
Lotte Christina Breengaard, Bloxhub

Reflektioner: Cirkularitet för smart samhällsbyggnad
Petra Jenning, Smart Built Environment

Panelsamtal: Cirkularitet, smarta byggnader och resiliens
Lotte Christina Breengaard, Bloxhub, Emma Hult, IQ Samhällsbyggnad och John Hultén, K2

12.00 Avslut

Uppdaterad den