IQ Samhällsbyggnad har ett tiotal kommuner i medlemskåren. Kommunerna står inför stora utmaningar, varav många är gemensamma, och de flesta kommuner är involverade i utvecklingsprojekt av olika slag som ger erfarenheter värda att dela med sig av.

Vi skapar den här arenan i samarbete med våra kommunmedlemmar för att möta ett behov av att utbyta kunskap och erfarenheter och att mobilisera idéer och resurser, till exempel inför olika utlysningar, säger Katarina Schylberg på IQ Samhällsbyggnad som är ansvarig för nätverket.

På det första mötet i mars 2017 diskuterade deltagarna aktuella utmaningar som kommuner står inför och fördjupade forsknings- och innovationssamarbeten med utgångspunkt i dessa utmaningar. Det finns en tydlig målsättning att hitta ingångar i pågående FoI-satsningar men även att identifiera viktiga frågor att föra in i kommande program och initiativ.

Nätverket har därefter hållit webbmöten var sjätte vecka med olika teman. I mötena deltar även särskilt inbjudna forskare och representanter från forskningsfinansiärerna som kan bidra med information eller reflektion. Vissa möten är tematiskt orienterade och utgår ifrån en aktuell utlysning medan andra möten ägnas åt att diskutera deltagarnas egna erfarenheter av att arbeta med innovation i kommuner. En slutsats är att innovation är mångfacetterat och att det behövs forum för kontinuerlig samverkan och för att diskutera vägen framåt.

Är du intresserad av att delta i nätverket eller få veta vad IQ Samhällsbyggnad erbjuder kommuner som blir medlemmar? Kontakta Katarina Schylberg.