Agneta Wargsjö, Trafikverket

Vad gör du till vardags?

- Jag arbetar på Trafikverket, Strategisk utveckling. Där jobbar jag med strategiska utvecklingsfrågor, bland annat forskning- och innovation. Ofta handlar det om utvecklingen av transportsystemets och infrastrukturens funktion och användning med fokus på tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Jag har ett spännande jobb och trivs bäst när jag tillsammans med andra får vara med och bidra till att något nytt implementeras och kommer till nytta.

Hur länge har du varit med i utskottet?

– Jag har varit med i Synergiutskottet sedan det startade i sin nuvarande form i början av 2018.

Varför vill du leda utskottet?

– Det är en spännande grupp, med deltagare från hela sektorn som bidrar med mycket kunskap och erfarenhet.

Vilka är utskottets viktigaste frågor?

– Utskottets uppgift är att skapa synergier mellan aktiviteter som är på gång eller planeras inom sektorn. Det gör vi genom att dela kunskap om olika omvärldsfrågor, analysera och föreslå prioriteringar till IQ Samhällsbyggnad och dess parter. Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande är ett exempel på ett område som vi just nu arbetar med.

Vad hoppas du att arbetet ska leda till?

– Att bidra till att samhällsbyggnadssektorn samverkar i högre grad i viktiga frågor som exempelvis klimatutmaningen och att sektorn i sig ständigt utvecklas och blir mer attraktiv att jobba i.