Projekten ska bidra till att förbättra och bygga upp den kompetens som finns inom området i Sverige idag. Arbetet ska drivas i relation till det internationella kunskapsläget och på så sätt stimulera och stärka svensk konkurrenskraft.

Utlysning genomförs i två steg:
Steg 1: Skissförfarande. Av de inkomna skisserna väljs ett antal projekt ut och ombeds att skicka in en fullständig ansökan. Ansökan senast den 2 mars 2016!

Steg 2: Endast de som går vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Vinnova planerar att bevilja 15-20 projekt inom ramen för utlysningen.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den