Uppdrag till Trafikverket

För att nå ett långsiktigt hållbart transportsystem måste fler vilja resa kollektivt. Regeringen menar att staten ska bidra aktivt för att främja en sådan utveckling och satsar därför på förbättrad kollektivtrafik i hela landet. Satsningen på kollektivtrafik i landsbygd uppgår till 199 miljoner kronor 2016, för 2017-2019 beräknas siffran uppgå till 209-230 miljoner kronor per år. Därtill ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Satsningen inriktas på åtgärder för att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna.

Uppdrag till VTI

VTI får 2 miljoner kronor för att under två år genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden. Exempel på områden för uppdraget kan vara samåkning, anropsstyrd trafik och bilpooler. Uppdraget ska redovisas i en delrapport senast den 30 november 2016 samt i en slutrapport senast den 30 november 2017 till Regeringskansliet

Uppdaterad den