JPI Urban Europe-projektet SEiSMiC – om sociala innovationer i/för städer är inne på sitt sista verksamma år. Det svenska SEiSMiC-nätverket är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad och Mistra Urban Futures. SEiSMiC-projektet bygger på tio europeiska städers och länders arbete kring sociala innovationer. Projektet växlar mellan nationella nätverksmöten och internationella fora där syftet är att skapa nationella nätverk och internationella kunskapsutbyten. Nu bjuder det svenska SEiSMiC-nätverket in till nästa nationella nätverksmöte, i Göteborg den 15 mars.

Under detta möte kommer projektet att diskutera sociala innovationer kring flyktingvälkomnande – sådana som redan introducerats och sådana som väntar på att realiseras, som till exempel byggandet av tillfälliga bostäder för nyanlända i Frihamnen. Internationella masterstudenter från Högskolan för Design och Konsthantverk kommer också att ställa ut resultatet av dagskisser om ”design för transformativa platser”.

Nätverksmötet tar avstamp i de nya urbana ekonomier som uppstått i relation till den så kallade ”delandeekonomin”. Under året som gått har dessa tjänster kommit att användas för nya syften. Exempelvis har organisationen Refugees Welcome utvecklat en boendeförmedlingstjänst som tidigare främst förknippats med onlinemarknadsplatsen Airbnb. Nätverksmötet kommer att undersöka dessa initiativs möjlighet att skalas upp, och även ge möjligheter för diskussion och nätverkande kring nya initiativ. Det kommer även att undersöka hur sociala innovationer kring flyktingvälkomnande kan dra nytta av de uppsnabbade utvecklingsprocesser som under senare år anammats bland startupföretag.

Nätverksmötet hålls i Göteborg, i Frihamnen och Kajskjul 113 tisdagen den 15 mars kl 9.30-16.00. Mötet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch. Komplett program kommer inom kort.

Uppdaterad den