Utlysningen planeras att öppna i mars och stänga i början av september. Den genomförs i ett enda steg – en fullständig ansökan skickas in utan föregående ansökningsskiss. Utlysningen är öppen för program som adresserar samhällsutmaningar inom energi- och klimatområdet.

Ett till två program kommer att beviljas med en budget på cirka 20-40 miljoner per program och år. Ett strategiskt innovationsprogram ska bygga på en strategisk innovationsagenda eller motsvarande strategidokument. Den strategiska innovationsagendan som ligger till grund för programmet måste vara klar senast när programansökan lämnas in och ska bifogas ansökan.

Programmen kommer preliminärt att påbörja etableringsfas i januari 2017 och starta programverksamheten tidigast i juni 2017.

Ett informationsseminarium planeras till den 7 april i Stockholm. Mer information om utlysningen kommer att publiceras på myndigheternas webbplatser i samband med att utlysningen öppnar.

Uppdaterad den