Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att under åren 2016-2019 genomföra utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling.

Framtagandet av information om utlysningarna samt dialog med aktörerna ska göras av Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Statens energimyndighet (Energimyndigheten). Naturvårdsverket ska efter att ha inhämtat synpunkter från Boverket och Energimyndigheten pröva frågor om stöd enligt förordningen om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling.

Ladda ner pdf från Regeringskansliets webbplats

Uppdaterad den