Den belyser flera frågeställningar, bland annat hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet? Hur stor minskning av de globala utsläppen av växthusgaser skulle digitalisering kunna leda till? Vilken roll spelar storstäder för klimatförändringarna och inom vilka områden har digitaliseringen särskilt stor potential att bidra med lösningar på storstäders problem?

- Digitaliseringen ger möjligheter även på det här området. Ett viktigt mål är att vi i Sverige ska kunna använda digitaliseringens möjligheter för att kunna bygga hållbara och smarta bostäder, för effektiva resor och transporter, för smart energianvändning och mycket annat. Det är därför spännande att ta del av den senaste rapporten från Digitaliseringskommissionen som tar upp dessa aspekter, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar.

Digitaliseringskommissionen jobbar på regeringens uppdrag med att verka för att det it-politiska målet – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter – uppnås. Detta ska ske med hänsyn till det huvudsakliga ansvar som respektive myndighet och departement inom Regeringskansliet har för att vidta och följa upp åtgärder kopplade till målet för it-politiken. Under året har Digitaliseringskommissionen tidigare publicerat två temarapporter: Det datadrivna samhället samt Det sociala kontraktet i en digital tid. Se www.digitaliseringskommissionen.se

Kommissionen ska lämna ett slutbetänkande senast den 31 december 2016

Uppdaterad den