- Projekten i Formas årliga öppna utlysning visar vilken bredd som finns inom forskningen inom hållbarhetsområdet. I år finansierar vi till exempel projekt från en undersökning av Pridefestivalers betydelse på landsbygden över flera projekt om träd i stadsmiljö och en mängd projekt om klimatförändringar, säger Johanna van Schaik Dernfalk, chef för enheten för Miljö och Areella näringar.

Formas årliga öppna utlysning är uppdelad i tre delutlysningar. Dessa är; Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare, det vill säga forskare i början av sin forskarkarriär samt Mobilitetsstöd, ett stöd som ska uppmuntra nyligen disputerade forskare att besöka nya forskningsmiljöer.

De 654 miljoner kronor som delas ut motsvarar runt halva Formas årliga budget för forskningsfinansiering.

På Formas webbplats kan du läsa mer om vilka projekt som fått medel i de olika utlysningarna.

Uppdaterad den