– Vi ser med glädje att regeringen har lyssnat till det inspel som vi gjorde på samhällsbyggnadssektorns uppdrag i fjol, och att hållbart samhällsbyggande är ett prioriterat område i propositionen, säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad.

Redan i budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen stora satsningar på forskning och innovation inom samhällsbyggandet. IQ Samhällsbyggnad estimerar att det 2020 kommer att satsas minst en miljard kronor på forskning och innovation inom samhällsbyggandet. Därtill kommer sektorns samfinansiering.

– En undersökning bland våra medlemmar visar att hållbart samhällsbyggande och klimatfrågan är viktiga samhällsutmaningar att adressera. Detta gör nu regeringen i form av 10-åriga forskningsprogram inom bägge dessa områden. Andra frågor som våra medlemmar tycker är viktiga är långsiktighet och relevans, vilket är genomgående teman i propositionen, fortsätter Eva Schelin.

– Regeringen trycker på digitaliseringens stora betydelse i propositionen. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi med full kraft för att förnya och effektivisera samhällsbyggnadssektorn med hjälp av digital teknik, till exempel inom Smart Built Environment. De medel som regeringen föreslår i propositionen innebär att vi ytterligare kan mobilisera sektorn och öka takten på utvecklingen.

Uppdaterad den