Utredningen "Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon" innehåller förslag om obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav föreslås. Även ändringar eller förtydliganden av de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner omfattas av utredningen.

I utredningens sammanfattning skriver Amy Rader Olsson, som till vardags är programchef för Smart Built Environment:

- Sverige beskrivs ofta som ett föregångsland som kan vara världsledande inom nya marknader och tjänster. Informations- och kommunikationsteknik håller hög standard i så gott som hela landet, med förhållandevis stort intresse och hög acceptans för innovationer. I en snar framtid kommer flera andra länder, inte minst i Europa, att se över sin reglering av taximarknadens anpassning till nya samhällsförutsättningar. Utredningens förslag kan ha en stor betydelse i sökandet efter både nationella och EU-gemensamma regler som behåller möjligheter till tillsyn och kontroll men som öppnar för nya tjänsteinnovationer, nya marknadsaktörer och ny teknik.


Hela utredningen finns att läsa på regeringens webbplats.
Uppdaterad den