Formas har sammanställt en lista med korta beskrivningar av sina satsningar och finansierade projekt på temat Smarta Städer, med särskild utgångspunkt i de arbetsgrupper som bildats inom ramen för regerings samverkansprogram Smarta Städer.

Uppdaterad den