Satsningen ska underlätta för offentliga aktörer att testa och vidareutveckla innovationer och policyer i samverkan med både näringsliv och användare, som till exempel brukare eller patienter. Utlysningen omfattar uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande policyer.

I syfte att skapa attraktiva verklighetslabb riktar sig utlysningen till aktörer som:

  • Vill öppna upp sin kärnverksamhet för test och demonstration
  • Vill och har särskilda förutsättningar för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas i verksamheten av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden
  • Har ett särskilt intresse och fokus inom ett avgränsat behovs- eller teknikområde som även är intressant utanför den egna organisationen
  • Har ambition att bli unikt attraktiva och marknadsföra sin testverksamhet

Satsningen sker inom ambitionen av "Testbädd Sverige", som regeringen lanserade 2016. Fokus för "Testbädd Sverige" är att skapa verkliga miljöer där idéer och prototyper kan testas och drivas tillsammans med problem- och behovsägare.

Total budget är 60 miljoner kronor fördelat på cirka 20 projekt under 2017-2019. Sista ansökningsdag är den 28 mars.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den