Efter stämman arrangeras ett öppet seminarium med efterföljande mingel som är öppet för alla. Vi har bjudit in Sverker Sörlin, professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH som kommer att tala på temat ”Att ta ansvar för förändring - forskningspolitik och samhällsbyggnad i en turbulent tid”. Vi bjuder också på förhandsinformation om den idéskrift som vårt utskott för omvärldsbevakning och framtidsfrågor arbetar med, med mera.

Läs mer om evenemanget och anmäl dig

Uppdaterad den