– Digitaliseringen av samhällsbyggandet är inne i en intensiv fas. Det behövs innovationer där digitaliseringen kan stödja industrialiseringen. Och det behövs infrastruktur med utvecklade standarder och metoder med praktisk tillämpning för både näringslivet och offentliga aktörer, säger Amy Rader Olsson, programchef för Smart Built Environment.

Utlysningen omfattar en total finansiering på upp till 7,7 miljoner kronor med krav på 50-procentig samfinansiering från de sökande organisationerna. Den riktar sig till såväl akademi, institut och näringsliv som till offentlig sektor. Utlysningen stänger den 4 april.

– Vi söker efter initiativ som har identifierat både problem och möjligheter inom samhälls­byggandet. Det kan till exempel vara innovationer som nya verktyg och metoder inom bygglovshantering eller planarbete. Det kan även vara nya visuella metoder för att tidigt involvera medborgarna i arbetet med en ny detalj- eller översiktsplan. Vi hoppas vidga kretsen av sökande och locka till exempel IT-företag, säger Amy Rader Olsson.

Den fullständiga utlysningstexten finns på Formas webbplats

Uppdaterad den