-Vi har bra tryck i idéer och innovation i civilsamhälle, industri, bland kommersiella aktörer och i forskning. Det vi ser är ett behov att bättre förstå hur offentlig sektor kan och bör agera för att vara med och kreera i, hjälpa till med, och komplettera för omställningsprocesser till hållbar stadsutveckling. Det vill säga att offentlig sektor tar reda på: Vilken sorts kapacitetsbygge behövs här? Hur ser organisationsformerna och styrsystemen ut idag – och hur ska vi hantera dem framöver? säger Jonas Bylund och fortsätter:

-Det betyder väldigt mycket för oss på IQ Samhällsbyggnad att vi kan driva de här diskussionerna eftersom vi behöver den här typen av kärndiskussion i samhällsbyggnadssektorn. Efter lunchseminariet tar jag också med mig tanken att det kan vara dags att överge uppdelningen i form och innehåll och mer se till stadsutvecklingslandskapet som ett innovationssystem för hållbar omställning – samt att IQ Samhällsbyggnad har en viktig roll att spela där.

- Eftersom jag arbetar med gemensamma projekt mellan medlemsstater i Europa och även globalt i JPI Urban Europe, så ser jag att frågan om kapacitet i innovationsledning och governance för offentlig sektor en central fråga även utanför Sverige. Så denna verksamhet speglas också i aktiviteter på ett transnationellt plan och med Europeiska kommissionen och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bland annat, berättar Jonas Bylund.

Seminariestarten i början av april handlade om att starta en diskussion kring faktumet att samhällen i allt högre grad ställs inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hantera med befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående, och hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändring ske. Frågor som lyftes under seminariet var framförallt: vad innebär innovationsledning och samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling för kommuner och myndigheter?

Läs mer om innovationsseminariet och ta del av presentationer

Uppdaterad den