Ett krav på digitala planprocesser verkar vara nära. Regeringen kommer att presentera en digitaliseringsstrategi innan sommaren. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson berättade även att regeringens mål med krav på digitala planprocesser ska vara klart till den 1 januari 2019.

Peter Eriksson framhöll fler viktiga budskap under sitt framträdande i veckan. Han påpekade att flera samhällsbyggnadsaktörer nu måste våga ta steget in i digitaliseringen och tog upp vikten av öppna data för en digital planprocess. Något som samarrangörerna BIM Alliance och ULI Geoforum står bakom.

Peter Eriksson framhöll även vikten av att företag och myndigheter måste finns med i samma process, samhällsbyggandet ska ske smart och snabbt i samverkan. Regeringen satsar nu stort för att skapa möjligheter för digitalisering, ett exempel på detta är satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen som Smart Built Environment.

Med smarta digitala arbetssätt i stadsbyggandet och framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan hjälpa oss att få effektivare processer, lägre kostnader och högre kvalitet. Visualiseringsteknik som exempelvis augmented reality hjälper oss att se framtidens städer medan vi bygger.

Vi har ont om folk och vi har ont om tid och det gör digitaliseringen nödvändig, säger Olle Samuelson, Forsknings och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad och vd BIM Alliance.

Under konferensen deltog publiken, som bestod av experter inom sina områden, i diskussionerna med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Med ett digitalt responsverktyg, Mentimeter kunde flera inspel från publiken föras fram till ministern. Allt i från myndigheter, kommuner och branschorganisationer, företag och forskare samt akademi var på plats.

Resultaten från omröstningarna och återkopplingen från publiken kommer nu att skickas till Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som i sin tur lovade att förmedla detta vidare direkt till Statsminister Stefan Löfven.

Uppdaterad den