Kristina Gabrielii, Gabrielii Development AB

Varför har ditt företag valt att komma med som medlem i IQ Samhällsbyggnad?
Genom mitt medlemskap i IQ Samhällsbyggnad får jag tillgång till ett nätverk med personer och organisationer som underlättar mitt arbete. Inte minst i rollen som projektledare inom Smart Built Environment är IQ Ssamhällsbyggnads nätverk och den samlade kompetensen hos IQ Samhällsbyggnads kansli värdefull. Att på ett enkelt och samlat sätt få nyheter om vad som händer inom forskning, utveckling och innovation är också värdefullt. Dessutom vet jag att jag har möjlighet att delta i det arbete som IQ Samhällsbyggnad gör till exempel genom deltagande i utskottsarbete.

Vad hoppas du kunna tillföra i IQ Samhällsbyggnad genom ditt medlemskap?
Med en bakgrund som hållbarhetschef i en stor byggkoncern, och erfarenhet från FoU såväl som projektering och produktionsprocesser i byggbranschen, så hoppas jag kunna bidra med idéer om hur forskningsresultat och innovationer kan får en bättre spridning och långsiktigt bidra till att utveckla samhällsbyggnadssektorn. Genom att jag också arbetat med hållbarhet som en långsiktig strategisk fråga, men i en väldigt operativ verksamhet, så har jag möjlighet att tillföra båda perspektiven.

Uppdaterad den