Formas har genom den forskningspolitiska propositionen 2016 "Kunskap i samverkan" fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning för en social bostadspolitik.Satsningen kommer att genomföras som en utlysning för forskningsprojekt där forskare uppmanas att involvera aktörer som medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera för att bidra till nytänkande och genomslag inom området.

Syftet med utlysningen är att bidra till ökad kunskap om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De ska även på ett tydligt sätt adressera genus och andra kritiska perspektiv i ansökan.

Utlysningen öppnar under hösten 2017 och den totala budgeten omfattar 80 miljoner kronor under tre år med projektstart 2018. För att uppmuntra samverkan mellan forskare och aktörer som organisationer, kommuner, företag med flera efterlyser Formas representanter från sådana aktörer som skulle vara intresserade av att delta i forskningsprojekt om social bostadspolitik.

För att anmäla intresse kontakta gärna ansvarig forskningssekreterare på Formas, Emma Holmqvist.

Uppdaterad den