Den senaste statistiken som presenteras i Årsbok 2016 visar att Sverige placerar sig på en åttondeplats tätt följt av Österrike, Danmark och Finland. I toppen återfinns Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Svenska organisationer har hittills fått sju miljarder kronor i finansiering från Horisont 2020 sedan starten 2014.

De mest framgångsrika svenska organisationerna i programmet är: Karolinska Institutet, Lunds universitet, Ericsson AB, Volvo Personvagnar AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE). I höst öppnar utlysningarna för de sista tre åren av ramprogrammet. Läs mer på Vinnovas webbplats

Halvvägs genom Horisont 2020 har EU-kommissionen presenterat en första sammanställning av resultaten från interimsutvärderingen av ramprogrammet. Majoriteten av de svarande tyckte att inriktningen på Horisont 2020 är fortsatt relevant och att programmet bidrar till ett europeiskt mervärde samt till högkvalitativ forskning och innovation.

Hela interimsutvärderingen kan laddas ned från EU-kommissionens webbplats.

Uppdaterad den