- Digitalisering kan leda både till kostnadseffektivisering och även miljövinster. I april höll jag ett första rundabordssamtal om branschens digitala potential. Då träffade jag främst byggbranschen. Idag träffade jag aktörer från en större del av bostadssektorn, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Under dagens andra rundabordssamtal fick Peter Eriksson ta del av erfarenheter från företag, myndigheter och intresseorganisationer. Olle Samuelson, FoI-strateg på IQ Samhällsbyggnad, vd för BIM Alliance och del av programledning i Smart Built Environment var en av deltagarna. Han deltog även på det första rundabordssamtalet.

Tillväxtanalys presenterade i december 2016 rapporten Digital mognad i svenskt näringsliv. Rapporten visar att digitaliseringen inom byggindustrin ligger på en låg nivå. Samtidigt finns det en stor utvecklingspotential för branschen på området.

Uppdaterad den