Inom samverkansprogrammet Smarta städer har flera satsningar kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet nu fått finansiering via Vinnova.

– Det är roligt att se att konkreta resultat kommer ut från den kraftsamling som de strategiska samverkansprogrammen är. Jag ser fram emot att ta del av de här och andra satsningar som bygger den smarta staden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i pressmeddelandet.

Projektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen ska arbeta fram ett obrutet digitalt standardiserat flöde av information särskilt i planeringsprocessens tidiga skeden.

Den uppkopplade byggplatsen ska genom skapa förändring och affärsnytta av digitalisering genom teknikutveckling på byggplatser.

Digitalisering ger nya möjligheter för visualiseringstekniker och i projektet Visualisering för en hållbar industri och stad används sådana tekniker för att visa hur tillgång till rätt data kan skapa en mer hållbar industri och smartare stad.

För att leda vägen för Sveriges arbete inom öppna data har Stockholms stad och Göteborgs stad beslutat genomföra projektet Nationella öppna data.

Läs mer om satsningarna på regeringens webbplats

Läs mer om Uppkopplad byggplats och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Läs mer om regeringens satsning på strategiska samverkansprogram

Uppdaterad den