Svensk Byggtjänst som kommer att driva Informationscentrum för hållbart byggande tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Informationscentrumet ska vara i drift den 1 januari 2018 och syftet är att främja energieffektiviserande renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Informationscentrum ska informera om konkreta åtgärder för att bygga eller renovera mer energieffektivt till målgrupper inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Detta ska ske med hänsyn till:

  • Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv inklusive metoder för livscykelanalyser och miljöinformation om byggprodukter.
  • Resurseffektivitet ur ett livscykelperspektiv inklusive avfallsförebyggande åtgärder och återanvändning av byggprodukter.
  • Ekonomi och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.
  • Påverkan på tekniska egenskapskrav.
  • Kulturvärden.
  • Sociala aspekter, i de fall det är relevant, och åtgärder för att minska negativa konsekvenser.

Uppdraget sträcker sig till och med 2018, men kan komma att förlängas om regeringen tilldelar medel för en fortsättning.

Källa: Fastighetstidningen och www.boverket.se

Uppdaterad den