Utlysningen omfattar 80 miljoner kronor under åren 2018-2020. Forskare uppmuntras att engagera medborgare, organisationer, kommuner, företag med flera att delta i forskningsarbetet.

Begreppet bostadspolitik omfattar i den här utlysningen flera olika nivåer och perspektiv. Det kan exempelvis handla om den styrning och politik som utövas av beslutsfattare. Det kan också omfatta perspektiv som tillhör mottagare av politiska åtgärder, som exempelvis civilsamhälle, kommuner, organisationer, företag, bygg- och planeringsprocesser eller bostadsmarknader. Bostadspolitik kan även handla om olika sociala gruppers möjligheter att påverka bostadspolitiken samt den egna boendesituationen och bostadsområdets utveckling.

Utlysningen stänger den 16 januari nästa år. Den 18 oktober håller Formas ett frukostmöte om utlysningen i Uppsala. Ett dialogmöte planeras i Stockholm senare under hösten men datum är ännu inte satt.

Läs mer om utlysningen

Uppdaterad den