FNs hållbarhetsmål var en viktig utgångspunkt i diskussionerna.

Omkring 40 aktörer var på plats under workshoppen för klimat och ungefär lika många kom dagen därpå när det var dags för detsamma för aktörer inom hållbart samhällsbyggande. IQ Samhällsbyggnads deltog under båda dagarna, tillsammans med representanter från många av våra medlemsorganisationer.

Syftet med workshoparna var att få en överblick av kunskapsbehoven inom områdena och skapa ett underlag för att ta fram forskningsagendor för de nationella forskningsprogrammen.

Formas huvudsekreterare Markku Rummukainen menar att samhällsaktörernas och intressenternas insats kommer vara viktigt för det fortsatta arbetet med de nationella forskningsprogrammen.

Forskningen skapar kunskap om hur man kan driva arbetet med klimat och hållbart samhällsbyggande framåt men kan också bidra till att förutse nya problem och frågeställningar som behöver hanteras i framtiden. Det är i samhället som forskningen kommer till nytta. Samhällets röst behövs därför i det här arbetet, säger Markku Rummukainen.

Livliga diskussioner i ett högt tempo under dagen.

Under workshoparna fick deltagarna först möjlighet att arbeta självständigt och framföra utmaningar och kunskapsbehov som de och deras organisationer ser inom området. Därefter jobbade man i grupper för att tillsammans identifiera och prioritera utmaningar och kunskapsbehov.

Två utlysningar inom Hållbart samhällsbyggande

Just nu är en första utlysning öppen inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggnad. Formas utlyser 80 miljoner kronor under åren 2018-2020 till forskning för social bostadspolitik. Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om utmaningar kopplade till boende, bostäder och bostadsområdens utveckling. Projekten förväntas bidra med ny kunskap som stödjer utvecklingen av en socialt hållbar bostadspolitik. De ska även på ett tydligt sätt adressera genus eller andra kritiska perspektiv. Läs mer om utlysningen på Formas webbplats.

Nästa utlysning inom programmet öppnar i december och stänger i februari nästa år. Då utlyser Formas 95 miljoner för synteser och forskningsprojektet.

Uppdaterad den