Rahel Belatchew

Belatchew Arkitekter grundades 2006 av Rahel Belatchew Lerdell (bilden). Kontoret har sitt säte i Stockholm, Sverige, men verksamheten är internationell. Belatchew Arkitekter arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till interiörer, kontor och detaljhandel. Företaget följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt. Läs mer om Belatchew Arkitekter.

Här kan du läsa mer om hur du också blir medlem i IQ Samhällsbyggnad.

Uppdaterad den