Den 17 oktober 2017 bjöd IQ Samhällsbyggnad och RISE, med stöd av Vinnova, in till ett lunchseminarium med efterföljande workshop där vi diskuterade hur Sveriges städer och stadsförvaltning kan ta en ledarposition i innovationsarbetet framåt.

Seminariet ingår i en seminarieserie som arrangeras i Vinnovaprojektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. Den här gången fokuserade vi på kopplingen mellan tillit och innovation. Tillsammans utforskade vi vad ett innovationsledningssystem kan vara och vad samverkansstyrning för hållbar stadsutveckling egentligen handlar om.

Seminariet blev snabbt fullbokat, men titta gärna på webbsändningen på Vinnovas webbplats.

Till webbsändningen på Vinnovas webbplats

Under seminariet fick vi höra Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, berätta om tillitsstyrning. Vi fick följa med på resan när Ängelholm kommun blev Sveriges första agila kommun. Kommundirektör Lilian Eriksson och projektledare Cecilia Nelander Olsson tog oss med på resan och berättade hur de jobbar och vad som krävs. Efter presentationerna kunde vi tillsammans med Innovationsplattformarna utforska vidare vilket stöd och vilken ledning och styrning som behövs för att ställa om och hur vi kan lära oss tillsammans.

Om seminarieserien och projektet

Seminarieserien är en del av arbetet i Vinnovaprojektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer, där Lund, Malmö, Borås, Göteborg, Stockholm och Kiruna ingår.

Samhällen ställs i allt högre grad inför komplexa utmaningar som blir allt svårare att hantera med befintliga resurser och arbetssätt. För att kunna skapa förutsättningar för ett välmående, och hållbart samhälle, nu och i framtiden, behöver en omfattande kursändring ske. Behovet av sociala, organisatoriska och tekniska innovationer är stort.

I Sverige och internationellt testas nya typer av organisationsformer och arenor börjar växa fram som ett svar på dessa utmaningar: urban living labs, urban transition labs, social labs, policy labs, innovationsplattform för att ta några exempel. Alla dessa miljöer har som syfte att främja samverkan, innovationsledning och problemlösning. Tillsammans med andra kluster och arenor, visar framväxten att en mer nätverksbaserad, horisontell och samarbetsbaserad styrning håller på att ta form – en styrningsform som i den engelska litteraturen kallas governance.

För att möta denna utveckling, och som en del av projektet Nationell Samverkan Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer där RISE är samordnande, driver RISE och IQ Samhällsbyggnad/JPI Urban Europe en dialog kring det konkreta arbetet med innovationsledning med kopplingar till demokratifrågor och företroendebyggande i samhället.

Seminarieserien pågår under 2017 och 2018.

Uppdaterad den