Energimyndigheten utlyser 42 miljoner kronor inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som stödjer forskning och innovation inom området smarta hållbara städer – som ett led i arbetet att uppnå svenska energi- och klimatmål och stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt.

I denna utlysning välkomnas förslag till projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle.

Har du banbrytande idéer och intresse för gränsöverskridande samarbeten? Varmt välkommen till Viable Cities infodagar och partnermingel.

Stockholm den 24 oktober

Göteborg den 8 november

Malmö den 10 november

Umeå den 16 november

Läs mer om Viable Cities

Uppdaterad den