Utlysningen är Water JPI:s fjärde utlysning och i utlysningskonsortiet ingår 12 finansiärer från 12 länder. Total budget är 8 550 000 euro (ca 82 miljoner kronor). Formas bidrag därav är 800 000 euro mellan 2018 och 2020.

Ämnet för utlysningen är "Vattenresurshantering till stöd för FN:s hållbara utvecklingsmål" med syfte att utveckla nya koncept inom följande utmaningar:

  • Multiple pressure effects on ecosystems and ecosystem services as well as effective mitigation – adaptation tools and assessments for implementing the water related targets of the UN SDG:s.
  • Developing accessible solutions for clean water management to address UN SDG6 targets and associated SDG:s.

Allt som gäller utlysningen finns publicerat på Water JPI:s hemsida inklusive regler för teman och sub-teman som bör adresseras i ansökan.

Sökande skriver en skissansökan och en fullständig ansökan på engelska och skickar in ansökan elektroniskt via utlysningens ansökningssystem.

Behörighet att söka medel

Projektansökan ska bestå av minst tre huvudforskare från minst tre av de i utlysningen medverkande länderna, se nedan.

Behörighetskraven för varje huvudforskare samt övriga krav och regler för sökta medel framgår av respektive länders nationella villkor. Se nedan för de villkor som gäller för sökande från Sverige.

Deltagande länder

Totalt deltar tolv länder i utlysningen: Belgien, Brasilien, Cypern, Egypten, Frankrike, Irland, Lettland, Moldavien, Norge, Sydafrika, Sverige och Tyskland.

Ansökningsprocessen

Ansökningsprocessen sker i två steg: deadline för steg 1 (skiss-ansökan) är den 11 december 2017 och deadline för steg 2 (fullständig ansökan) är den 27 april 2018. Förväntad projektstart är november 2018.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats

Uppdaterad den