Energimyndigheten utlyser ca 60 miljoner kronor inom forskningsprogrammet "Människa, Energisystem och Samhälle" (MESAM) där kunskap och kompetens om komplexa samband och motsättningar i hantering av energi- och klimatfrågorna står i fokus. Sista ansökningsdag är 14 februari 2018.

Programmet är en satsning på tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning inom energi- och klimatområdet. Den här första utlysningen inom programmet välkomnar projektförslag som kan bidra med kunskap som kan leda till förändring i riktning till hållbara energisystem.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens webbplats.

Uppdaterad den