Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson skakar hand med Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad.

14 aktörer skriver under avtalet som ska leda till utveckling av ny kunskap och teknikunder former som är mer experimentella och som skapar långsiktig nytta för aktörerna, regionen och för svenskt samhällsbyggande i stort.

- Jag har sedan jag tillträdde arbetat för att stadsomvandlingen det ska fungera så bra som möjligt för människorna i Gällivare och Kiruna. Dagens avtal innebär en kraftsamling genom att aktörerna samordnar sina resurser, säger bostadsminister Peter Eriksson.

I Sverige pågår idag en intensiv debatt om hur den attraktiva och hållbara staden kan utvecklas. I Kiruna och Gällivare finns en möjlighet att praktiskt visa hur man gör det från grunden. IQ Samhällsbyggnad ska fungera som facilicator och moderator för projektet, som går under namnet "Testbädd Malmfälten".

Gruppbild
Deltagarna i Testbädd Malmfälten undertecknade avtalet under konferensen Smarta Städer på Kistamässan.

- Vi ser framemot att långsiktigt arbeta tillsammans aktörerna inom "Testbädd Malmfälten" med att bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk som i förlängningen kommer att gagna hela samhällsbyggandet. Pågående forskning kan direkt tillämpas i byggprojekt som startas i Malmfälten, säger IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin.


Deltagare Testbädd Malmfälten:

Kiruna kommun
Gällivare kommun
LKAB
Luleå Tekniska Universitet
Vinnova
IQ Samhällsbyggnad
Byggherrarna
Skanska AB
NCC AB
Nåiden AB
Peab AB
Folkhem AB
Handelsbanken
Sparbanken Nord

Uppdaterad den