Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, ställer frågor om innovationsarbete till några av Sveriges främsta aktörer inom innovation och forskning i tisdagens bilaga "Forskningssverige" i Dagens Industri. IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin var en av tre experter som uttalade sig.

Hur ser ert innovationsarbete ut idag? Hur kommer det att förändras inom den närmsta framtiden?

– IQ Samhällsbyggnads vision är att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Vi arbetar för att öka innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn. Vi är en medlemsorganisation som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Rent konkret påverkar och initierar vi forskning och innovation, samlar och mobiliserar sektorn, leder och samordnar forskningsprogram och utvecklingsprojekt, och ser till att innovationerna och forskningsresultat kommer till praktisk nytta.

Vad är det långsiktiga värdeskapandet av ert innovationsarbete?

– Forskning och innovation är viktiga pusselbitar för att skapa ett hållbart samhälle med plats för alla. När vi planerar och bygger i våra städer och samhällen måste vi vara medvetna om att dessa kommer stå där de närmsta hundra åren, därför gäller det att både tänka rätt från början och långsiktigt. Samtidigt kommer faktorer som digitalisering, automatisering och miljöutmaningar att utveckla samhället – det som vi bygger måste också klara en ständig utveckling. God kunskap krävs för att klara den balansen.

Vilket Best Practice innovationsarbete gör ni idag som andra företag bör tänka på imorgon?

– Urbanisering, miljöutmaningar, en åldrande befolkning, resursknapphet och social hållbarhet är exempel på frågor som behöver adresseras för att skapa ett hållbart samhälle. Vi ser digitaliseringen, delningsekonomins framväxt, ökad kunskap om sociala aspekter och energieffektivisering som viktiga möjliggörare och driver forskningsprogram inom dessa områden. Överlag ser vi att många aktörer behöver samverka kring de utmaningar vi står inför och erbjuder arenor och mötesplatser för samverkan.

Vad ska vi i regeringen göra under nästa mandatperiod för att skapa bäst förutsättningar för samverkan?

– Regeringens samverkansprogram är ett bra exempel på hur man stimulerar viktiga aktörer i samhället - näringslivet, offentliga aktörer, akademin och civilsamhället - till samverkan. En fortsatt långsiktig finansiering av forskning och innovation, testbäddar och demonstrationer är viktigt. Regeringen bör undanröja hinder för utveckling och skapa regelverk som främjar innovation. Riktade uppdrag till myndigheterna kan påskynda utvecklingen så att det offentliga blir föregångare i innovationsvänlig upphandling.

Läs hela artikeln på Forskningssveriges webbplats

Uppdaterad den