Dialogmöte: Utlysning inom hållbart samhällsbyggande

Vill du veta mer om Formas utlysning inom det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande så arrangeras det ett dialogmöte den 19 januari. För dig som inte kan delta på plats filmas och webbsänds evenemanget. Läs mer på länken.

Utlysningen består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt. Utlysningen öppnade den 14 december och stänger den 28 februari.

Del 1: Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov

Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Formas söker synteser som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor inom ämnesområden med relevans för hållbart samhällsbyggande och som gynnas av insatser från flera vetenskapliga områden eller discipliner. I bedömningen av synteserna kommer stor vikt att läggas vid metoden.

Du kan söka:
Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.
Så mycket kan du söka: 1-1,5 miljoner kronor/år.
Projektets längd: 1 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 16,5 miljoner kronor.

Del 2: Forskningsprojekt med medborgare eller aktörer i fokus

Formas välkomnar forskare från alla discipliner att utforma forskningsprojekt som fokuserar på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet. Projekten ska kombinera minst två vetenskapliga områden, antingen inom samma vetenskapliga disciplin, till exempel samhällsvetenskap, eller mellan två vetenskapliga discipliner, till exempel samhällsvetenskap och teknik.

Du kan söka:
Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.
Så mycket kan du söka: 1–3 miljoner kronor/år.
Projektets längd: 3 år.
Formas delar totalt ut: Upp till 85 miljoner kronor.
Uppdaterad den