Tid: Onsdagen den 21 mars 2018 kl. 15.00–17.00
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Under en eftermiddag får du ta del av huvuddragen i den kommande arkitekturpolitiken. Representanter från olika delar av samhällsbyggnadssektorn reflekterar över och kommenterar den nya politiken.

Kan du inte delta? Seminariet filmas och kommer att finns tillgängligt att titta på i efterhand via iqs.se.

Anmäl dig här

Ur programmet:

15.00 Vi bjuder på eftermiddagsfika och mingel

15.30 Välkomna!

Hur IQ Samhällsbyggnad mobiliserar kring den nya politiken och varför den är viktig
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad, som är dagens moderator

Ta del av huvuddragen i den nya politiken
Fredrik Linder, chef för enheten för kulturarv och livsmiljö, Kulturdepartementet

Myndigheternas perspektiv
Patrik Faming, Boverket och Jonas Olsson, ArkDes

Vad tycker sektorn?
Paneldiskussion:
Charlotta Holm Hildebrand, Sveriges Arkitekter
Tommy Lenberg, Byggherrarna
Nina Ryd, Chalmers
Erik Westin, Akademiska hus

17.00 Avslut

Uppdaterad den