Den 19 mars presenterade Svenskt Näringsliv en ny rapport som visar på svenska företags syn på det europeiska forskningsprogrammet. Rapporten innehåller både ljusglimtar och kritiska synpunkter på hur europeisk forskningspolitik fungerar. Svenska företag har sett ett mycket stort värde i att delta i tidigare program. Hela 80 procent av företagen i undersökningen uppger att deras deltagande i programmet har gjort dem mer konkurrenskraftiga.

Ladda ned och läs hela rapporten

Uppdaterad den