Ingrid Petersson är sedan 2013 generaldirektör och chef på Formas
Ingrid Petersson har varit ledamot i Agenda 2030-delegationen sedan den tillsattes i mars 2016.

– Delegationen har en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 och att få leda det arbetet tillsammans med de andra ledamöterna känns ärofyllt och inspirerande, säger Ingrid Petersson i ett uttalande på Formas webbplats.

Agenda 2030-delegationens uppdrag är bland annat att främja informations- och kunskapsspridning samt förankra agendan runt om i landet genom att föra en dialog med olika samhällsaktörer. Tidigare har man även tagit fram en handlingsplan till regeringen för hur Sverige ska nå FN:s globala mål.

Agenda 2030-delegationen

Uppdaterad den