- Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri och planering för hållbar samhällsutveckling. Inte minst för att få mer fart på digitalisering och industriellt byggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Stödet som ligger på 275 miljoner kronor under 2018–2020 ska gå till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser, LCA: det behövs incitament för att tillämpa livscykelberäkningar. Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster.
  • Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvalitén och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna.
  • Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018. Boverket är den myndighet som kommer att ansvara för stödet.

IQ Samhällsbyggnad lämnade synpunkter

Som en del i arbetet med att ta fram formerna kring detta stöd bjöd Näringsdepartement in till en hearing i mars för att diskutera och få synpunkter på det förslag till förordning som ska reglera stödet.

IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin var inbjuden och framförde att IQ Samhällsbyggnad välkomnar stöd som ges för att underlätta introduktion av ett innovativt och hållbart byggande, samt satsningen på ett stöd som främjar nyttiggörande av kunskap.

- Stödet rimmar väl med vår vision om att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande och med det inspel som vi lämnade till den forskningspolitiska propositionen.

Läs mer om hearingen och våra synpunkter

Uppdaterad den