Arbetet inom JPI Urban Europe baseras på Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2015. Agendan är framtagen genom en omfattande konsultation av flera urbana aktörer och som en gemensam internationell strategi för kapacitetsökning i hållbar omställning.

Strategin verkar för kommunikation mellan forskare, innovatörer, policyskapare, praktiker och civilsamhälle. Den bevakar även långsiktiga urbana trender och utmaningar (megatrender) i Europa och verkar för en samordning av ländernas forsknings- och innovationsprogram kring stadsutveckling.

Lämna synpunkter

Arbete med att forma den strategiska forsknings- och innovationsagendan för 2020 och därefter "SRIA 2.0" är igång. Under genomförandet av den nuvarande agendan har JPI Urban Europe samlat kunskap och erfarenheter om hur det transnationella europeiska urbana "innovationsekosystemet" fungerar. På samma sätt som den aktuella agendan skapades genom en bred konsultation i Europa ges nu tillfälle för att komma med erfarenheter, reflektioner och insikter för att forma nästa generation.

Du kan lämna dina förslag här.

Resultaten av inkomna förslag kommer att presenteras på Agora Dialogen den 24–25 april 2018 i Bukarest. Eventet kommer att genom dialoger, platsbesök och medskapande bjuda deltagarna att reflektera över dilemman och potentialer i urban transformation, identifiera prioriteringar för forskning och innovation och stimulera gemensamma aktiviteter.

Uppdaterad den