I februari presenterade regeringen propositionen Politik för gestaltad livsmiljö, som tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och ska samtidigt vara en samlad nationell arkitekturpolicy.

Nu ger regeringen Boverket uppdraget att stärka sitt arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska ansvara för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För genomförande av uppdraget får myndigheten 15 miljoner kronor under 2018.

- Arkitektur och gestaltad livsmiljö måste få en större betydelse i planeringsarbetet. Regeringen ger nu Boverket i uppdrag att stärka sitt arbete med arkitektur och Boverket tillsätter en riksarkitekt. Det är en tydlig markering att arkitekterna ska ha en central uppgift i arbetet med att planera framtidens samhällen, säger bostadsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

– Det här är ett stort och viktigt uppdrag, inte minst när vi bygger många nya bostadsområden runt om i landet. Vi måste bygga hållbara livsmiljöer där människor vill leva och bo, och här spelar arkitekturen en stor roll, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket i ett uttalande på boverket.se.

Boverket växer nu kraftigt och rekryterar 50 nya medarbetare, fler arkitekter och inrättar också en tjänst som Sveriges första riksarkitekt.

Läs mer på Boverkets webbplats

Uppdaterad den