Nu bygger Statens konstråd upp ett kunskapsnav för offentlig konst. Målet med kunskapsnavet är att du ska kunna hitta konkret information i olika frågor som rör allt från hur man startar ett konstprojekt till hur man förverkligar det och hur man förvaltar det. Navet ska inspirera och stärka utvecklingen av offentlig konst i hela Sverige. Dessutom ska det hålla samtalet om den offentliga konstens roll i samhället levande. Det kommer att lyfta fram viktig kunskap som redan finns på olika håll i landet och ta fram ny kunskap som saknas. Kunskapsnav offentlig konst blir en samlande plattform för möten, erfarenheter och information. Här öppnas möjligheten att både få och ge kunskaper inom många olika områden och yrkesroller.

Möjligheter till samarbeten

En viktig del av Statens konstråd nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst. Våren 2018 utlyser de därför tre samarbetsmöjligheter för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. De erbjuder bland annat medfinansiering/finansiering, mentorskap, utbildningstillfällen och nätverksbyggande.

Ansök senast 20 maj 2018, läs mer här om hur det går till.

Uppdaterad den