- I gruppen ingår kunniga personer med bra nätverk som ger en fantastisk tillgång till djup kompetens. Förankringen av de förslag som kommit fram i gruppen har skett nästan automatiskt och kopplar också direkt till politiken så att det fort har blivit verkstad av våra rekommendationer. Det har gett våra möten en hög effektivitet, och det är en unik plattform för påverkan! Säger Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad

Arbetsgrupper inom Smarta städer

Inom samverkansprogrammet Smarta Städer har sammanlagt 8 arbetsgrupper bildats för att borra djupare i olika frågeställningar: Fem arbetsgrupper startades hösten 2016, varav tre avslutat sitt arbete: - Öppna data - Digitaliserad planprocess - Delningsekonomi Två arbetsgrupper som startades hösten 2016 som fortfarande är aktiva: - Framtidens bebyggelse - Sweden Smart City Library Tre nya arbetsgrupper startades hösten 2017: - Bostäder för alla - Smarta gator - Digitalisering för socialt sammanhållna städer

Samverkansgruppen, som är utsedd av regeringen, består av en bred representation av näringsliv, offentlig sektor och akademi. På det sista mötet presenterades också resultatet från de arbetsgrupper som funnits inom gruppen. Eva Schelin har deltagit i gruppen Bostäder för alla och hon har lett arbetsgruppen som tagit fram rapporten om digitalisering av planprocessen, där flera förslag har blivit verklighet.

Uppdaterad den