För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. I utlysningen finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt, i befintliga eller nya tillämpningar, vars avsikt är att reducera mängden avfall – genom hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning. Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Vad kan man söka för?

Vinnova vill bidra till idéer, tjänster eller processer som stärker förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Genom utlysningen finansieras förstudier som ska analysera och utvärdera förutsättningarna (möjligheter och risker etc.) för att framgångsrikt genomföra etapp 2. Exempel på aktiviteter kan vara fördjupade behovsanalyser och enkla tester av lösningar som ska utvecklas och testas ytterligare i ett kommande utvecklingsprojekt.

Vem kan söka och hur mycket?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konstellationer ska bestå av minst två parter. I första etappen maximalt 500 000 kronor och stödnivån är maximalt 80 procent.

Läs mer om utlysningen som öppnar den 3 maj. Sista ansökningsdag är den 13 september.

Läs mer om Vinnovas arbete kring cirkulär och biobaserad ekonomi.

Uppdaterad den