– Det är jättekul! Antalet ansökningar tyder på att intresset är stort för att genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt inom energieffektivt byggande och boende, säger Jörgen Sjödin, handläggare på Energimyndigheten (bilden).

Utlysningen stängde den 2 maj. E2B2s bedömningsgrupp som består av externa ämnesexperter starar nu arbetet med att rekommendera projekt till Energimyndigheten. Det är sedan Energimyndigheten som tar beslut och tidigast i juni kommer beskeden om vilka projekt som fått stöd i utlysningen.

IQ Samhällsbyggnad driver E2B2 tillsammans med Energimyndigheten.

Till E2B2s webbplats


E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Här arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället.

Uppdaterad den