Tillväxten i den svenska ekonomin kan bli dubbelt så hög fram till 2035 om AI tillämpas, jämfört med om AI inte används. AI har också stor potential att skapa ökad effektivitet i offentlig verksamhet och kan bidra till att möta viktiga samhällsutmaningar.

Användning av AI kan ge värden på flera sätt, bland annat genom att fler funktioner inom olika områden kan automatiseras och genom att AI kan bidra till utveckling av nya varor, tjänster och affärsmodeller.
Alla sektorer och näringsgrenar berörs, till exempel vård och omsorg, transporter, tillverkningsindustri och finansiella tjänster. Det handlar om alltifrån utveckling av självkörande fordon till snabbare och bättre diagnostik i sjukvården.

Analysen visar också att mängden projekt som Vinnova finansierar som har koppling till AI har ökat mycket kraftigt de senaste två-tre åren och allt pekar på att trenden fortsätter uppåt.

Regeringens AI-satsningar

Den 16 maj, lanserade digitaliseringsminister Peter Eriksson en internationellt ledande samverkansmiljö för artificiell intelligens (AI) - Data Factory & Arena. Arenan kommer att etableras i Göteborg på Lindholmen Science Park. Regeringen har även tagit fram en nationell strategi för arbetet med AI-utveckling.

Ladda ned och läs rapporten

Behov av utbildning och kompetens

För att ta tillvara potentialen efterlyser Vinnova en nationell strategi.
- Sverige har en god potential, men ett antal saker behöver göras om vi ska kunna utnyttja de möjlighet som AI ger. Det handlar inte minst om vidareutbildning. Den begränsade AI-kompetensen hos ledningar och arbetskraft hämmar AI-utvecklingen i många verksamheter i både näringsliv och offentlig verksamhet, säger Göran Marklund, som har lett arbetet med att ta fram analysen på Vinnova.

Vinnova pekar i rapporten på att universiteten behöver inkludera AI i utbildningarna och det behövs större möjligheter till vidareutbildning för dem som är i arbetslivet och redan har en grundutbildning.

Internationellt ledande samverkansmiljö

Vinnova föreslår att en internationellt ledande miljö med kritisk massa i forskning, utbildning och innovation utvecklas i samverkan mellan näringsliv och akademi. Något som behöver ske samordnat med insatser för att stimulera företag och offentliga verksamheter att öka användning av AI i praktisk verksamhet. Vinnova kommer under 2018 att inleda en satsning på en samverkansplattform för en sådan kraftsamling i Sverige.
Fler saker behövs. Det handlar bland annat om förändrade regelverk, starkare drivkrafter för att använda AI i företag och offentlig verksamhet samt utveckling av teknisk infrastruktur och datainfrastruktur.

Uppdaterad den